De TU Delft Library is al lang geleden begonnen met het digitaliseren van haar unieke en kwetsbare documenten van historische waarde. De originelen worden bewaard in het Trésor van de Bibliotheek.