HET KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS In 1847 opgericht als een studievereniging met het doel …de bevordering der wetenschap en kunst van den ingenieur in den uitgestreksten zin…

De Waterstaatsingenieur F.W. Conrad (1800-1870) had samen met ingenieur L.J.A. van der Kun (1801-1864) en dr. G. Simons (1802-1868), directeur van de Koninklijke Akademie, het initiatief tot de oprichting genomen, om het wetenschappelijk niveau van de civiele ingenieurs door uitwisseling van vakkennis te verhogen. Het Instituut werd gesticht in het kader van de emancipatie van de civiele ingenieurs, toen met name de rijkswaterstaatsingenieurs hun prestige ten opzichte van de genie-ingenieurs wilden verbeteren. Reeds in 1848 werd na goedkeuring van de statuten het predikaat Koninklijk aan het Instituut verleend.

De publicaties van het KIVI zijn in de Jaren 1976-77 door financiele problemen bij een openbare veiling aangeboden en opgekocht door onze bibliotheek. Een gedeelte van een unieke verzameling 19de eeuwse civiele techniek en waterbouwkunde in Nederland is zo bij ons terecht gekomen. bron: Nationaal Archief

Zakenregister en personenregister
Uittreksels uit vreemde tijdschriften:
Algemeen verslag van de werkzaamheden en notulen der vergaderingen:

Verhandelingen 1848 – 1870

Verhandelingen notulen 1847
Notulen:
Bijlagen:
Verhandelingen 1848-1849 eerste stuk
Verhandelingen 1848-1849 tweede stuk
Verhandelingen 1848-1849 derde stuk
Verhandelingen 1848-1849 vierde stuk
Verhandelingen 1850-1851 vijfde stuk
Verhandelingen 1850-1851 zesde stuk
Verhandelingen 1850-1851 zevende stuk