HET KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS In 1847 werd het Instituut van Ingenieurs opgericht als een studievereniging met het doel …de bevordering der wetenschap en kunst van den ingenieur in den uitgestreksten zin…

De Waterstaatsingenieur F.W. Conrad (1800-1870) had samen met ingenieur L.J.A. van der Kun (1801-1864) en dr. G. Simons (1802-1868), directeur van de Koninklijke Akademie, het initiatief tot de oprichting genomen, om het wetenschappelijk niveau van de civiele ingenieurs door uitwisseling van vakkennis te verhogen. Het Instituut werd gesticht in het kader van de emancipatie van de civiele ingenieurs, toen met name de Rijkswaterstaatsingenieurs hun prestige ten opzichte van de genie-ingenieurs wilden verbeteren. Reeds in 1848 werd na goedkeuring van de statuten het predikaat Koninklijk aan het Instituut verleend.

De publicaties van het KIVI zijn in de Jaren 1976-77 door financiele problemen bij een openbare veiling aangeboden en opgekocht door onze bibliotheek.

Een gedeelte van een unieke verzameling 19de eeuwse civiele techniek en waterbouwkunde in Nederland is zo bij ons terecht gekomen. bron: Nationaal Archief

Algemeen verslag en notulen van 1847-1913

De verslagen zijn doorzoekbaar per jaargang en daardoor erg groot (ongeveer 500 Mb). Houdt er rekening mee dat het vrij lang duurt voordat het op het scherm verschijnt.

KIvI

Verhandelingen 1848 – 1870