De Trésorcollectie bezit opticaprenten uit de tweede helft van de achttiende eeuw. Ver voor de uitvinding van de fotografie werden in de achttiende eeuw in vier Europese steden zogeheten opticaprenten vervaardigd. Deze waren gebaseerd op tekeningen die werden gegraveerd en daarna afgedrukt. In een vitrine geplaatst kon men met behulp van een lens en een spiegel de prenten bekijken.

De meeste prenten hadden als functie ter lering en vermaak. Zo werden stadsgezichten of monumentale gebouwen en pleinen afgebeeld. De meeste vonden hun weg naar de gegoede burgerij, maar later trof men ze ook aan op jaarmarkten waar het publiek ze kon bekijken met optica-apparaten.

De prenten zijn allen vervaardigd door de firma Probst uit Augsburg. De tekeningen waarop ze zijn geënt zijn van de hand van de Delftenaar Isaac van Haastert (1753-1834). Stuk voor stuk betreft het historische Delftse gebouwen, zoals de Oude Kerk, het Ammunitie magazijn, de Nieuwe Kerk en het Stadhuis.  De prenten geven een beeld van het leven in de 18e eeuw. Het is een typisch Europees fenomeen, dat in 1717 in Engeland begon.

Zie voor meer digitale historieprenten, stadsgezichten, dorpsgezichten, buitenplaats- of kasteelgezichten, topografische kaarten, stadsplattegronden, gebouwplattegronden, vestingplattegronden, belegeringskaarten ook de Beeldbank waarin alle digitale historische prenten zijn opgenomen.