‘Trésor’ is het Franse woord voor ‘schatkamer’ en verwijst naar de oudere, bijzondere drukken, kaarten, atlassen en prenten van de TU Delft Library. Deze bijzondere collectie gedrukte werken omvat een groot aantal zeldzame technische en wetenschappelijke items.

Technische literatuur veroudert snel en wordt meestal niet lang bewaard door technische experts. De TU Delft Library doet dat wel. De collectie werpt licht op de geschiedenis van de wetenschap en techniek in relatie tot universitair onderwijs.

 

Collectie

Het Trésor bestaat voornamelijk uit gedrukte werken van voor 1900. Dit deel van de collectie is onder andere afkomstig uit de nalatenschappen van docenten uit de beginjaren van de Koninklijke Academie (die in 1842 werd opgericht). Er zijn vele werken uit de bibliotheek van de Universiteit van Franeker, die in 1811 werd gesloten en daarna als Rijksatheneum doorging tot 1843. Daarnaast werd de collectie aangevuld met technische literatuur geschonken door de Koninklijke Bibliotheek. Later werden boeken en tijdschriften uit de bibliotheek van het Koninklijk Nederlands Instituut van Ingenieurs aan de Trésor-collectie toegevoegd. Meerdere collecties zijn in ons bezit zoals die van Mijnbouwkunde en Civiele Techniek.

Het Trésor bezit ook werken van na 1900, die het mogelijk maken de ontwikkeling van de techniek (vooral met betrekking tot Nederland) en de geschiedenis van onderwijs en onderzoek aan de TU Delft te bestuderen. Door bijvoorbeeld werken te verzamelen van hoogleraren die verbonden waren aan de TU Delft, wil de bibliotheek de ontwikkeling van het onderwijs laten zien. De collectie blijft zich uitbreiden dankzij aanwinsten, geschenken en legaten.

Digitaal

Op deze site bevindt zich materiaal wat in eigen beheer of met het Metamorfoze project is gedigitaliseerd. Metamorfoze is het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed. In Delpher staan de gedigitaliseerde boeken en tijdschriften afkomstig uit onze collectie. Ook zijn er digitale publicaties te vinden op de website van het Academisch erfgoed en in het TU Delft repository.

De Trésorcollectie is opgenomen in de catalogus van TU Delft Library. Al onze publicaties die gedrukt zijn in Nederland of in de Nederlandse taal staan staan in de ‘Short-Title Catalogue Netherlands‘. (STCN). Dit is de nationale bibliografie van Nederland tot 1801.