‘Trésor is het Franse woord voor ‘schatkamer’ en verwijst naar de oudere, bijzondere drukken, kaarten, atlassen en prenten van de TU Delft Library. Deze bijzondere collectie gedrukte werken omvat een groot aantal zeldzame technische en wetenschappelijke items.

Technische literatuur veroudert snel en wordt meestal niet lang bewaard door technische experts. De TU Delft Library doet dat wel. De collectie werpt licht op de geschiedenis van de wetenschap en techniek in relatie tot universitair onderwijs.

 

Collectie

Het Trésor bestaat voornamelijk uit gedrukte werken van voor 1900. Dit deel van de collectie is onder andere afkomstig uit de nalatenschappen van docenten uit de beginjaren van de Koninklijke Academie (die in 1842 werd opgericht). Er zijn vele werken uit de bibliotheek van de Universiteit van Franeker, die in 1811 werd gesloten en daarna als Rijksatheneum doorging tot 1843. Daarnaast werd de collectie aangevuld met technische literatuur uit de Koninklijke Bibliotheek. Later werden boeken en tijdschriften uit de bibliotheek van het Koninklijk Nederlands Instituut van Ingenieurs aan de Trésor-collectie toegevoegd. De collecties Mijnbouw en Civiele Techniek zijn uniek in Nederland.

Het Trésor bezit ook werken van na 1900, die het mogelijk maken de ontwikkeling van de techniek (vooral met betrekking tot Nederland) en de geschiedenis van onderwijs en onderzoek aan de TU Delft te bestuderen. Door bijvoorbeeld werken te verzamelen van hoogleraren die verbonden waren aan de TU Delft, wil de bibliotheek de ontwikkeling van het onderwijs laten zien. In het repository van de TU Delft Library zijn deze digitale publicaties te vinden.

De collectie blijft zich uitbreiden dankzij aanwinsten, geschenken en legaten.

Bezoek

In een aparte leeszaal kan men het materiaal bestuderen en inzien op vrijdag. De collectie omvat circa 60.000 banden. Op deze site bevindt zich materiaal wat in eigen beheer of met het Metamorfoze project is gedigitaliseerd. Metamorfoze is het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed. In Delpher staan de gedigitaliseerde boeken en tijdschriften afkomstig uit onze collectie.

De Trésorcollectie is opgenomen in de catalogus van TU Delft Library. Al onze publicaties die gedrukt zijn in Nederland of in de Nederlandse taal staan staan in de ‘Short-Title Catalogue Netherlands‘. (STCN). Dit is de nationale bibliografie van Nederland tot 1801.