De Trésorcollectie bezit opticaprenten uit de tweede helft van de 18e eeuw. Deze waren gebaseerd op tekeningen die werden gegraveerd en daarna afgedrukt in spiegelbeeld. In een vitrine geplaatst kon men met behulp van een lens en een opticaspiegel de prenten bekijken. Er ontstaat dan dieptewerking.
De prenten zijn vervaardigd door de firma Probst uit Augsburg. De tekeningen waarop ze zijn geënt zijn van de Delftenaar Isaac van Haastert (1753-1834). Het  betreft historische Delftse gebouwen, zoals onder andere de Oude Kerk, het Ammunitie magazijn, de Nieuwe Kerk en het Stadhuis. Het geeft een beeld van het leven in de 18e eeuw. Het is een typisch Europees fenomeen, dat in 1717 in Engeland begon.

Zie voor meer digitale historieprenten, stadsgezichten, dorpsgezichten, buitenplaats- of kasteelgezichten, topografische kaarten, stadsplattegronden, gebouwplattegronden, vestingplattegronden, belegeringskaarten ook de Beeldbank waarin alle digitale historische prenten zijn opgenomen.