De Trésorcollectie bezit optica-prenten uit de tweede helft van de 18e eeuw. Ver voor de uitvinding van de fotografie werden in de 18e eeuw in vier Europese steden zogeheten optica-prenten vervaardigd. Deze waren gebaseerd op tekeningen die werden gegraveerd en daarna afgedrukt. In een vitrine geplaatst kon men met behulp van een lens en een spiegel de prenten bekijken.
De meeste prenten waren stadsgezichten of monumentale gebouwen en pleinen. De meeste vonden hun weg naar de gegoede burgerij, maar later trof men ze ook aan op jaarmarkten waar het publiek ze kon bekijken met optica-apparaten.
De prenten zijn vervaardigd door de firma Probst uit Augsburg. De tekeningen waarop ze zijn geënt zijn van de Delftenaar Isaac van Haastert (1753-1834). Het  betreft historische Delftse gebouwen, zoals de Oude Kerk, het Ammunitie magazijn, de Nieuwe Kerk en het Stadhuis.

Zie voor meer digitale prenten, stadsgezichten, plattegronden etc. de Beeldbank.