The principal works of Stevin

Simon Stevin (1548-1620) geboren in Brugge. Hij was wiskundige, natuurkundige en ingenieur op het gebied van waterbouw en landmeetkunde. Hij vond het decimale stelsel uit voor breuken en bedacht de wetenschappelijke termen onder andere voor ‘wiskunde’ en ‘natuurkunde’.

(1955, door E.J. Dijksterhuis)

Wisconstige Gedachtenissen

(1608, door Simon Stevin van Brugghe)