The principal works of Stevin

(1955, door E.J. Dijksterhuis)

Wisconstige Gedachtenissen

(1608, door Simon Stevin van Brugghe)