Werkdadige meetkunst bestaat uit landmeetkunde, geodesie, waterpassen, topografie, vervaardigen van kaarten, instrumenten, en stuurmanskunst.