Landmeten

Practijck des Lantmetens is door de landmeters Johan Sems en Jan Pietsz Dou uitgegeven in 1600. Het boek in onze collectie is een herdruk uit 1612 en is samen gepubliceerd met Van het gebruyck der geometische instrumenten  geschreven door dezelfde auteurs.

In 1612 verscheen het boek Hondert Geometrische questien met hare solutien van Sybrandt Hansz Cardinael, een bekend rekenmeester. Hij  woonde vanaf 1605 in Amsterdam. Dit boek werd gebruikt om de basiskennis van wiskunde te leren.

Het boek Werkdadige meetkonst  is het leerboek voor landmeters in de achttiende eeuw. In dit boek wordt uitleg gegeven over het practisch landmeten en de uitvoering daarvan. Ook worden de gereedschappen uitgelegd die een landmeter nodig heeft. Het gaat hier  onder andere over de landmeterketting en de waterpas. Er zijn twee hoofdstukken die over maten en gewichten gaan van vloeistoffen en materialen. De eerste druk van dit boek verscheen in 1703 te Zwolle. Dit exemplaar is een herziene druk uit 1744 uitgegeven in Leeuwarden.