In de 16e eeuw ontstond er een grote vraag naar boeken over bouwen. Men wilde voorbeelden zien van villa’s, paleizen, kerken in antieke stijl. Zo verschenen er veel boeken over architectuur. Men kon aan de hand van deze voorbeelden zelf gaan bouwen. In Nederland is Hans Vredeman de Vries (1526 – 1609) de belangrijkste architect in de Nederlandse Renaissance-bouwkunst.