Titel: Uitvoerig onderwijs in de perspectiva of doorzichtkunde
Auteur: Caspar Philips
Uitgave: Amsterdam, Sepp, 1781

Van Perspectiva verscheen in 1765 de eerste druk. Het boek werd in 1767 vertaald in het Duits, en in 1781 kwam de tweede druk uit.

Caspar Philips werd in 1732 in Amsterdam geboren. Hij ging in de leer bij zijn oom Jan, die etser, graveur en tekenaar was. Zelf wijdde hij zich eveneens aan dit handwerk, maar daarnaast oefende hij het vak van landmeter uit, en publiceerde hij diverse boeken. Philips overleed in 1785 in Amsterdam.

Afbeelding van Caspar Jacobsz. Philips
Caspar Jacobsz. Philips

Perspectiva is opgezet als een leerboek, met een indeling in korte lessen of vraagstukken. Iedere les is voorzien van een tekening. In de les wordt puntsgewijs aangegeven hoe de tekening gemaakt moet worden. Het boek begint met het geven van een meetkundige basis en vervolgt met een hoofdstuk over de manier waarop je meetkundige figuren op papier kunt tekenen. Daarna worden diverse voorbeelden uitgewerkt: een kamer, een zolder, een kruisgewelf, een trap. Het werk besluit met een uitleg over de weergave van schaduwwerking in een tekening. De laatste herdruk van het Uitvoerig onderwijs dateert uit 1827. De bibliotheek bezit tevens een manuscript van een bewerking door H. Verschoor, uit 1790.

Perspectiva is het eerste werk van Philips. In 1775 volgt een werk over spiegelperspectief. In 1784 bewerkt hij de vertaling van Bosboom van Scamozzi’s verhandeling over de vijf ordes.
Na het overlijden van Philips publiceert Elwe in 1786 de Wis-, Meet- en Doorzichtkundige handleiding en de Zeemans-onderwyzer in de teekenkunst van de hand van Philips. Twee jaar daarna volgt nog een Handleiding [om afstanden te berekenen].
Naast deze theoretische werken verzorgde Philips tussen 1768 en 1771 een Verzaameling van alle de huizen en prachtige gebouwen langs de Keizers- en Heeregrachten der stadt Amsteldam, met etsen van de gevels, gespiegeld weergegeven. Dit werk is in de 20e eeuw herhaaldelijk in facsimile uitgegeven omdat het een heel mooi beeld geeft van de grachten zoals die er in het midden van de 18e eeuw uitzagen. Philips maakte ook etsen voor Wagenaar’s Vaderlandsche Historie. De Historische Tentoonstelling van Amsterdam in 1876 telde 23 van de etsen van Philips.