Titel:

Auteur:

Uitgever:

‘Practijck des Lantmetens’ is een belangrijk werk op het gebied van landmeetkunde dat oorspronkelijk werd gepubliceerd in 1600 door de landmeters Johan Sems en Jan Pietersz Dou. Deze herziene editie uit 1612, die ook ‘Van het gebruyck der geometische instrumenten’ omvat, werd samen gepubliceerd door dezelfde auteurs.

Het boek behandelt verschillende aspecten van landmeetkunde, waaronder theoretische concepten, praktische toepassingen en het gebruik van meetinstrumenten.

De toevoeging van ‘Van het gebruyck der geometische instrumenten’ benadrukt het belang van praktische kennis over het gebruik van meetinstrumenten in het veldwerk van landmeters.