Titel: Proeven op plantgewassen: ontdekkende derzelver zeer aanmerkelyk vermogen om de lucht des dampkrings te zuiveren, geduurende den dag, en in de zonneschyn…
Auteur: Jan Ingenhousz (1730-1799)
Uitgever: E. van der Smout en J. de Groot te Delft, 1780

Jan Ingen-Housz studeerde medicijnen aan de universiteit van Leuven. Later studeerde hij ook aan de universiteit van Leiden.  Hij is de ontdekker van de koolzuurassimilatie en ontdekte dat planten ademhalen.