(oftewel John of Holywood, een Engelse wetenschapper opgeleid in Oxford die in Parijs werkte) uit 1485. Het boek is gebaseerd op een handschrift uit 1230. De eerste gedrukte uitgave stamt uit 1472 (Ferrara). In dit boek zijn nog twee andere boekjes opgenomen. Deze boekjes gaan over middeleeuwse astronomie. Hierin werd al beschreven dat de aarde rond was. Dit boek was verplichte kost voor de toenmalige studenten. Het was dus in de middeleeuwen al op ruimere schaal bekend dat de aarde niet plat was. Columbus ontdekte Amerika in 1492. Dit boekje is de enige wiegendruk (incunabel) die wij hebben.  (=gedrukt boek, stuk papier of prent vóór 1501). De teksten zijn gedrukt met losse metalen letters.