Author: Marietje Ruijgrok

Cornelis de Bruyn in Aleppo

afbeelding C de Bruyn

In de Trésorcollectie bevinden zich de reisverhalen van Cornelis de Bruyn (1652-1727). De reiziger, graveur, schilder en schrijver gaf meer dan 300 jaar geleden zijn eerste boek uit met de titel Reizen van Cornelis de Bruyn, door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino, Stanchio &c. mitsgaders de voornaamste steden..

Read more

Swipen in de 16e eeuw!

In de kast op de leeszaal van de Trésor, bijzondere collecties van de TU Delft trof ik afgelopen maand een stapel ansichtkaarten aan die in het verleden zijn gedrukt om mee te geven aan bezoekers. Op één van deze ansichtkaarten is een soort boekenrad, ook wel boekenmolen of boekenwiel afgebeeld. De afbeelding is afkomstig uit..

Read more

Kasteel Huis Bergh

Niet iedereen weet wat de studentenmaskerades in Delft waren. Dit waren gekostumeerde optochten die tijdens lustrumvieringen werden gehouden en georganiseerd door de Delftse studenten. De stoet met studenten liepen  in volledig historisch ornaat twee keer door de stad. Dit schepte ook een band tussen de bewoners van Delft en de studenten. De maskerades hadden altijd..

Read more

Boek over houtkunde in bruikleen

Tentoonstelling HOUT in het Nieuwe Instituut, onderdeel van Nederlands Instituut voor Architectuur aan het Museumplein in Rotterdam. De tentoonstelling geeft een beeld van het gebruik van hout in een historisch perspectief en van klein tot groot. Het boek  Houtkunde van Houttuyn en Sepp, uit de 18e eeuw is in bruikleen gegeven en geeft een beeld..

Read more

Aanvraag titels voor digitalisering gehonoreerd!

De volgende titels zijn vanaf september 2016 in digitale vorm beschikbaar op deze site in samenwerking met Archief Delft en met subsidie van Metamorfoze project KB. Helaas is er een vertraging opgetreden. 1.    De Spiegel 1925-1950 2.    Delftsch Studentenweekblad 1898-1924 3.    Technisch studenten-tijdschrift orgaan van de centrale commissie voor studiebelangen 1910-1920 4.    Jaarboek van de Technische..

Read more