Tentoonstelling in de Treasury, TU Delft Library
Van 15 maart tot 15 juni 2019

De tentoonstelling “Mills in Delft” toont aan de hand van historische kaarten, tekeningen en boeken uit de eigen Trésorcollectie een stukje geschiedenis van molens in Nederland en een aantal Delftse molens in het bijzonder.

Er zijn prachtige tekeningen van verschillende typen molens te zien, evenals een gravure uit 1703 van de figuratief kaart van Delft. Op deze kaart zijn duidelijk de Delftse molens te zien, zoals ook op een nog oudere stadsplattegrond uit de 16e eeuw. Een imposante maquette illustreert het verhaal over de bekende Delftse molen De Roos.

Molens die werden aangedreven door de wind hebben een grote rol gespeeld in Nederland en zijn daardoor karakteristiek voor het Nederlandse landschap. Aanvankelijk werden ze alleen benut om graan te malen. Vanaf de 15e eeuw dienden ze ook om polders droog te pompen; hiermee werd de bewoonbaarheid van ons land enorm vergroot. In de 17e eeuw werden de eerste molens ingezet voor de industrie, bijvoorbeeld voor het persen van olie, het vollen van wol en het malen van tabak, verfstoffen, specerijen, enz. In de 18e eeuw waren er zo’n 10.000 molens in bedrijf.

Uitsnede van de Kaart Figuratief Delft uit 1703. Trésorcollectie, TU Delft Library