Niet iedereen weet wat de studentenmaskerades in Delft waren. Dit waren gekostumeerde optochten die tijdens lustrumvieringen werden gehouden en georganiseerd door de Delftse studenten. De stoet met studenten liepen  in volledig historisch ornaat twee keer door de stad. Dit schepte ook een band tussen de bewoners van Delft en de studenten.

Maskerade van studenten in 1873

De maskerades hadden altijd een historisch onderwerp. In het jaar 1873 was er een bijzonder lustrum te vieren. Het Delfts studenten corps bestond 25 jaar. Er werd gekozen voor het thema ‘De intocht van Karel van Egmond binnen Arnhem in 1492.’ Deze intocht werd in een album vastgelegd met platen van Karel van Egmond op zijn paard en met ridder Oswald van Bergh en met de personificatie van Arnhem.

Tentoonstelling Kasteel Huis Bergh

Dit album  is nu in bruikleen bij de prachtige tentoonstelling in kasteel Bergh: ‘Kracht van Kronieken’, Het oudste geschiedenisboek van Gelderland komt thuis. Op de eerste etage is het onderwerp geschiedenis en geschiedschrijving van Gelderland en daar ligt de maskerade uit Delft.

Maar op de begane grond ligt het topstuk namelijk een heel bijzonder handschrift wat in 2017 aangekocht is door het kasteel huis Bergh. Dit handschrift bestaat uit verschillende kronieken met ingekleurde tekeningen. De tentoonstelling is nog te zien tot 14 november 2021. Het kasteel zelf is al de moeite waard om te bezichtigen.