Tijdschriften

Architectuurtijdschriften

Op initiatief van vier architectuurbibliotheken (die van de Dienst Monumentenzorg, van het Nederlands Architectuur Instituut, van de TU Eindhoven, en van de TU Delft) zijn deze titels gedigitaliseerd. In 2010 zijn ze herbewerkt door de TU Delft Library en in OCR formaat omgezet. Dit betekent dat de bestanden doorzoekbaar zijn.

Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI)

Conrad was de initiatiefnemer voor de oprichtingsvergadering van het Nederlandsch Instituut van Ingenieurs in 1847. De vergadering was bijeengeroepen in het Akademie gebouw van de in 1842 in Delft gestarte Koninklijke Akademie ter opleiding van Burgerlijke Ingenieurs. Na goedkeuring van Willem II kreeg het de titel “Koninklijk”. Er werden naast de notulen van vergaderingen ook de verhandelingen, mededelingen en uittreksels uit buitenlandse tijdschriften gepubliceerd. De verhandelingen waren omvangrijke notities van leden over studies en ervaringen opgedaan tijdens werkzaamheden vergezeld van omvangrijke detail tekeningen.

Binnenkort online

Studententijdschriften

  1. Spiegel
  2. Studentenweekblad
  3. Delftsch studentenweekblad
  4. Technisch studenten tijdschrift

Jaarboeken

  1. Jaarboek van de Technische Hoogeschool
  2. Jaarboek van de Mijnbouwkundige Vereeniging te Delft

Studenten Almanakken

  1. Almanak der Delftsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging
  2. Delftsche studenten-almanak

3 thoughts on “Tijdschriften

  1. Proficiat met het initiatief. Graag een seintje als ‘Het R.K. Bouwblad’ is gedigitaliseerd en consuleerbaar aub. Bij voorbaat dank.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *