Jaarboek van de Technische Hoogeschool

Jaarboek van de Mijnbouwkundige Vereeniging te Delft