Waterschapskaart Delfland

De Cruquius kaart is van het hoogheemraadschap van Delfland (1712) en bestaat uit 25 bladen. De broers Nicolaas en Jacobus Cruquius, landmeters en tekenaars, hebben er 10 jaar overgedaan om het gebied te meten. Een van de vroegste voorbeelden van een metrieke schaal. De schaal is  1 : 10.000. Alle perceelsgrenzen zijn ingetekend (sloten). De orienteering is noord-oost. Boven is de Noordzee en links de Maas. Verder zijn de wapens van de bestuursleden te zien en het wapen (boven) van het hoogheemraadschap. 

 

De 25 kaartbladen zijn online te bekijken.

 

Het is mogelijk een gedeelte van de Cruquiuskaart te downloaden: