Er zijn ongeveer rond de 500 foto’s gedigitaliseerd van de waterwerken en andere grote projecten in Nederland vanaf 1870. Het gaat om foto’s van bruggen, sluizen, kanalen, spoorwegbruggen en andere grote ondernemingen. Deze impressies zijn gemaakt door bekende fotografen zoals Hameter, Elzinga en Oosterhuis.

Het project Reuzenarbeid brengt op unieke wijze de geschiedenis van de bouw van het moderne Nederland in de periode 1861-1918 in beeld.