Rogier Diederik Marius Verbeek (1845 -1926) was een Nederlandse geoloog en aardwetenschapper. Hij bracht een groot deel van zijn loopbaan door in het voormalig Nederlands Indië om de geologie en vulkanologie van de regio te bestuderen. Hij woonde in 1883 in Buitenzorg op Java toen de uitbarsting van de Krakatau plaatvond en was dus een directe getuige van die uitbarsting die minstens 30.000 levens eiste. Hij schreef verschillende werken over de Krakatau. In 1909 verkreeg hij een eredoctoraat van de Technische Universiteit Delft en hij was erelid van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Hij is zelf ook op de foto te zien tijdens zijn expeditie. (pag. 7) Zie catalogus