Alchemie en farmacie

Titel: De goude leeuw of den asijn der wijsen
Auteur: Goossen van Vreeswyk
Uitgever: Amsterdam, Arentsz, 1671

Titel: De roode leeuw of het sout der philosophen
Auteur: Goossen van Vreeswyk
Uitgever: Amsterdam, Arentsz, 1672

Uit: de Goude Leeuw, 1671

De Goude Leeuw verscheen voor het eerst in 1671 met een herdruk in 1675. De Roode Leeuw is in 1672 verschenen.

Goossen van Vreeswy(c)k (1626-c.1689) was “bergwerker, of bergmeester”: opzichter in de mijnbouw, en daardoor bekend met metalen. Hij bezocht veel landen, onder andere Canada, en als assistent van Willem III Engeland. Hij publiceerde negen werken op metallurgisch en alchemistisch gebied. Een uitgebreide beschrijving van leven en werk staat in het ‘Chemisch Weekblad 1914 (1075) en 1915 (28)’. Zie ook, ‘Alle de werken van Goossen van Vreeswyck, een 17-de eeuwse bergmeester en alchymist’ 1982. Voor meer bibliografische informatie zie de link naar de STCN

De Roode leeuw is een beschrijving van het werk van een mijnwerker, maar vooral van het bewerken van de gevonden metalen. Daarnaast worden recepten genoemd van medicijnen en drankjes. Alles is gebaseerd op “eigen ervarentheit”. De metalen (en andere elementen, zoals vuur) worden weergegeven als symbolen. Een lijst daarvan met de betekenis staat op blz. 247 van de Goude leeuw.

De Goude leeuw beschrijft de methode om de “anima” (geest, kern) uit metalen en mineralen te trekken. Ook zijn er recepten voor medicijnen, korenbrandewijn, blanketsel etc.

Beide werken hebben een aantal afbeeldingen, die ontleend zijn aan emblemata-boeken van Jacob Cats. Van Vreeswyk voorzag die prenten van alchemistische symbolen.