Beschryving der stadt Delft van Boitet  (1729) Reinier Boitet – Beschryving der Stadt Delft, behelzende een zeer naaukeurige en uitvoerige Verhandeling van deszelfs eerste oorsprong, benaming, bevolking, aanwas, gelegenheid, prachtige en kunstige gedenkstukken en zeltzaamheden. Nevens derzelver Voorregten, Handvesten, Previlegien, en Regeeringsvorm, alles ‘t zamengestelt en getrokken uit oude handtschriften, memorien, en brieven, en met zeer veele echte bewysstukken (te vooren nooit gedrukt) bevestigt: door verscheide liefhebbers en kenners der Nederlandsche oudheden. Reinier Boitet (ca. 1680-1758) was boekverkoper in Delft. Hij heeft deze beschrijving gebaseerd op het werk van Dirck van Bleyswijck (1639-1681), burgemeester van Delft in 1675.