Beschrijving van Delft

Titel: Beschryving der Stad Delft 1729
Auteur: Reinier Boitet,

Behelzende een zeer naaukeurige en uitvoerige Verhandeling van deszelfs eerste oorsprong, benaming, bevolking, aanwas, gelegenheid, prachtige en kunstige gedenkstukken en zeltzaamheden. Nevens derzelver Voorregten, Handvesten, Previlegien, en Regeeringsvorm, alles ‘t zamengestelt en getrokken uit oude handtschriften, memorien, en brieven, en met zeer veele echte bewysstukken (te vooren nooit gedrukt) bevestigt: door verscheide liefhebbers en kenners der Nederlandsche oudheden.

Reinier Boitet (ca. 1680-1758) was boekverkoper en dichter in Delft. De beschrijving van Delft is gebaseerd op het werk van Dirck van Bleyswijck (1639-1681), burgemeester van Delft in 1675. Het boek bevat een uitgebreide beschrijving van Delft. Het biedt inzicht in het stadsleven, de economie en de maatschappij van die tijd.

Het boek heeft een gegraveerde frontispice met een symbolische voorstelling. De typografische titelpagina is in rood en zwart. Er is een gegraveerde pagina opgedragen aan de burgemeesters en andere notabelen van de stad Delft. Verder heeft het boek vele gravures van kerken en andere plaatsen en gebouwen.