De volgende titels zijn vanaf september 2016 in digitale vorm beschikbaar op deze site in samenwerking met Archief Delft en met subsidie van Metamorfoze project KB. Helaas is er een vertraging opgetreden.

1.    De Spiegel

1925-1950

2.    Delftsch Studentenweekblad

1898-1924

3.    Technisch studenten-tijdschrift orgaan van de centrale commissie voor studiebelangen

1910-1920

4.    Jaarboek van de Technische Hogeschool te Delft

1917-1950

5.    Jaarboekje van de Mijnbouwkundige vereeniging te Delft

1903-1950

6.    Almanak der Delftsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging

1914-1950

7.    Delftsche studenten almanak

1851-1950