Lijst gediplomeerde ingenieurs 

Polytechnische school Delft 1865

Technische hogeschool Delft 1906

Technische hogeschool Bandoeng 1924