Genootschap Architectura et Amicitia afgekort A et A werd opgericht in 1855 op initiatief van J.H. Leliman in Amsterdam. In 1893 verscheen het eerste nummer van De Architect. De doelgroep was vooral jonge architecten. In het jaar 1897 werd de eerste vrouw, C.E. Gruntke lid van het genootschap. In 1899 wilde A et A samen met andere organisaties dat de afdeling bouwkunst naar Amsterdam kwam. Het Rijk vond dat de Polytechnische school in Delft nog een kans moest krijgen om zich te verbeteren. Vanwege papierschaarste tijdens de eerste wereldoorlog moesten het aantal pagina’s gereduceerd worden en veel jonge leden werden gemobiliseerd. Er kwam in 1918 een nieuw tijdschrift Wendingen genoemd. De uitgave van de Wendingen was zo duur dat er een bijdrage aan de leden moest worden gevraagd. In 1919 had H.P. Berlage er voor gezorgd dat K.P.C. de Bazel weer voorzitter werd van A et A.

De voorzitters in de jaren 1860-1931: J.H. Leliman, G.B. Salm, J. Olie, J.L. Springer, J. Ingenohl, W. Kromhout, J.Th.J. Cuypers, K.P.C. de Bazel, H.P. Berlage, H.A.J. Baanders, H.J.M. Walenkamp, P.J. de Jongh, Jan Gratama, J. de Meyer.

Jaargang 1 – 1893 S M L Jaargang 16 – 1908 S  M L
Jaargang 2 – 1894 S  M  L Jaargang 17 – 1909  S  M  L
Jaargang 3 – 1895 S  M  L Jaargang 18 – 1910  S  M  L
Jaargang 4 – 1896 S  M  L Jaargang 19 – 1911  S  M  L
Jaargang 5 – 1897 S  M  L Jaargang 20 – 1912  S  M  L
Jaargang 6 – 1898 S  M  L Jaargang 21 – 1913  S  M  L
Jaargang 7 – 1899 S  M  L Jaargang 22 – 1914  S  M  L
Jaargang 8 – 1900 S  M  L Jaargang 23 – 1915  S  M  L
Jaargang 9 – 1901 S  M  L Jaargang 24 – 1916  S  M  L
Jaargang 10 – 1902  S  M  L Jaargang 25 – 1917  S  M  L
Jaargang 11 – 1903 S M L Jaargang 26 – 1922  S  M  L
Jaargang 12 – 1904 S M L Jaargang 27 – 1923  S  M  L
Jaargang 13 – 1905 S M L Jaargang 28 – 1924  S  M  L
Jaargang 14 – 1906 S M L Jaargang 29 – 1925  S  M  L
Jaargang 15 – 1907  S  M  L Jaargang 30 – 1926  S  M  L