Titel: Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance.
Auteur: Sadi Carnot (1796-1832)
Uitgever: Parijs, Gauthier-Villars, 1878

Nicolas Leonard Sadi Carnot was een natuurkundige uit Frankrijk. Hij hield zich vooral bezig met de thermodynamica. Hij bestudeerde het werk van James Watt (1736-1819) die erin slaagde het rendement van de stoommachine te verhogen van 1% tot 19%. Carnot probeerde dat vanuit een wetenschappelijk oogpunt te begrijpen en tot een theorie te komen die het maximaal rendement voorspellen kon.

Sadi Carnot 1813