Titel: Over mergel in Nederland
Auteur: W.C.H. Staring
Jaar: 1860
Overgedrukt uit: ‘De boeren-Goudmijn, 1860 No. 6

Winand Carel Hugo Staring (1808-1877) wordt beschouwd als een pionier op het gebied van geologisch en landbouwkundig onderzoek in Nederland. Hij is geboren op kasteel Wildenborch bij Vorden als de derde zoon van de dichter A.C.W. Staring (1767-1840).

“Over mergel in Nederland’ gaat over mergel ook wel bekend als kalksteen of krijtsteen en is een sedimentair gesteente dat in verschillende delen van Nederland voorkomt. Het bestaat bekend om zijn veelzijdigheid en historisch gebruik, vooral in de bouwsector. In dit werk beschreef Staring de geologische formaties waarin mergel voorkomt, de eigenschappen van mergelgesteenten en de verschillende toepassingen ervan door de eeuwen heen. Mergel is een belangrijk materiaal geweest in de Nederlandse geschiedenis, met name voor de bouw van kerken, kastelen en andere monumentale gebouwen. Staring beschreef ook de geologische processen die hebben geleid tot de vorming van mergelgesteente, waarbij hij inging op zaken als erosie en sedimentatie. Hij bestudeerde de verschillende lagen waarin mergel voorkomt en analyseerde de samenstelling en structuur van deze gesteenten.

Een van Staring’s belangrijkste prestaties was de realisatie, in opdracht van de regering onder leiding van Thorbecke, van de eerste geologische kaart van Nederland. Uitgevoerd door het Topographisch Bureau van Oorlog, uitgegeven op last van Zijne Majesteit den Koning. Deze kaart is gepubliceerd tussen 1858 en 1867 in vele kaartbladen op een schaal van 1:200.000.

Staring schreef ook zijn bekendste werk, ‘Bodem van Nederland’, in twee delen in 1856 en 1860.

Meer werken van en over W.C.H. Staring zie de catalogus.
Lees hier het artikel van Frederik van Veen uit 2001 over de Delftse geologiecolleges van Staring in 1863