Het begon allemaal in 1842 als Koninklijke Akademie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs. De eerste directeur en grondlegger van de Akademie was Antoine Lipkens. De eerste vestiging was op de Oude Delft 95. In 1864 werd de Akademie opgeheven en kreeg het de naam Polytechnische school. Het accent lag nu veel meer op techniek. In 1905 kreeg de opleiding de status van universiteit en daardoor werd ook het promotierecht ingevoerd. De naam veranderde toen in Technische hogeschool Delft. Pas in 1986 werd de naam gewijzigd in Technische Universiteit Delft.