Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI)

Conrad was de initiatiefnemer voor de oprichtingsvergadering van het Nederlandsch Instituut van Ingenieurs in 1847. De vergadering was bijeengeroepen in het Akademie gebouw van de in 1842 in Delft gestarte Koninklijke Akademie ter opleiding van Burgerlijke Ingenieurs. Na goedkeuring van Willem II kreeg het de titel “Koninklijk”. Er werden naast de notulen van vergaderingen ook de verhandelingen, mededelingen en uittreksels uit buitenlandse tijdschriften gepubliceerd. De verhandelingen waren omvangrijke notities van leden over studies en ervaringen opgedaan tijdens werkzaamheden vergezeld van omvangrijke detailtekeningen.