Hoogheemraadschappen zijn waterschappen met een zeewerende taak. Zij hebben een belangrijke functie bij het onderhoud van dijken, kades, waterkeringen en het dagelijks beheer van kanalen en andere watergangen. Om dit onderhoud te kunnen uitvoeren is geld nodig. Een hoogheemraadschap heeft een eigen algemeen bestuur en dagelijks bestuur beide voorgezeten door een dijkgraaf. Op vroege kaarten werden de wapenschilden afgebeeld van het bestuur en van het hoogheemraadschap zelf. Het gaf aan hoe belangrijk ze wel niet waren.

Floris Baltasar van Berckenrode (Delft, ca. 1562-1616) karteerde met zijn zonen de drie hoogheemraadschappen Delfland (1611) Schieland (1611) en Rijnland (1615). Deze kaarten werden in de vorm van kopergravures uitgegeven.

De kaart van Delfland uit 1611 werd pas 100 jaar later in 1712 opnieuw uitgegeven door de gebroeders Cruquius. De kartering van Delfland duurde 10 jaar. De kaart bestaat uit 25 bladen en heeft een schaal van 1:10.000. Op de kaart is duidelijk te zien dat alle perceelsgrenzen zijn ingetekend (zie de sloten). De kaart heeft een noordoostelijk oriëntering. Je ziet links de Maas en bovenaan de Noordzee.