Conrad was de initiatiefnemer voor de oprichtingsvergadering van het Nederlandsch Instituut van Ingenieurs in 1847. De vergadering was bijeengeroepen in het Akademie gebouw van de in 1842 in Delft gestarte Koninklijke Akademie ter opleiding van Burgerlijke Ingenieurs. Na goedkeuring van Willem II kreeg het de titel “Koninklijk”. Er werden naast de notulen van vergaderingen ook de verhandelingen, mededelingen en uittreksels uit buitenlandse tijdschriften gepubliceerd. De verhandelingen waren omvangrijke notities van leden over studies en ervaringen opgedaan tijdens werkzaamheden vergezeld van omvangrijke detailtekeningen.

Algemeen verslag en notulen van 1847-1913

De verslagen zijn doorzoekbaar per jaargang en daardoor erg groot (ongeveer 500 Mb). Houdt er rekening mee dat het vrij lang duurt voordat het op het scherm verschijnt.
De verslagen zijn doorzoekbaar per jaargang en daardoor erg groot (ongeveer 500 Mb). Houdt er rekening mee dat het vrij lang duurt voordat het op het scherm verschijnt.


Personenregister

Zakenregister

Verhandelingen 1848-1870

    • verhandelingen 1848-1849 48-49 stuk1

 

KIvI niet afzoekbaar
KIvI (homeversie)
KIvIĀ afzoekbaar (OCR)